จอร์เจีย ตะลุยเที่ยวทบิลิซี (6D4N)

รหัสทัวร์ : ADGG-XJ64-C01-HT

ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

วันเดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

รายละเอียด

 

 ทัวร์จอร์เจีย ตะลุยเที่ยวทบิลิซี (6D4N) 

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินทบิลิซี
 • เมืองทบิลิซี
Ramada Encore
by Wyndham Tbilisi
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2
 • เมืองทบิลิซี
 • เมืองกอรี่
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • อุพลิสชิเค่

Ramada Encore
by Wyndham Tbilisi
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

3
 • เมืองซินานดาลี

 • พิพิธภัณฑ์ซินานดาลี

 • เมืองเตลาวี

 • ตลาดเตลาวี

 • เมืองอะลาเวอดี

 • วิหารอะลาเวอดี

 • โบสถ์เกรมี่

 • เมืองทบิลิซี

Ramada Encore
by Wyndham Tbilisi
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4
 • เมืองซิกนากี
 • วิหารบอดี
 • โรงไวน์ท้องถิ่น
 • เมืองทบิลิซี
 • ถนนคนเดินรุสทาเวลี
 • โชว์ระบำพื้นเมือง

Ramada Encore
by Wyndham Tbilisi
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

5
 • เมืองมิสเคต้า

 • วิหารจวารี

 • วิหารสเวติสเคอเวรี

 • เมืองทบิลิซี

 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

 • รวมนั่งกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า

 • โบสถ์เมเตห์คี

 • โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่

 • สะพานแห่งสันติภาพ

 • ถนนคนเดินชาเดอนี่

 
6
 • สนามบินดอนเมือง
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : จอร์เจีย ตะลุยเที่ยวทบิลิซี (6D4N)