ทัวร์ฮอกไกโด สัมผัสลมหนาวหิมะ พักคิโรโระ (6D4N)

รหัสทัวร์ : ADH-XJ64-VIP01

ราคาเริ่มต้น : 29,876 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63

รายละเอียด

 

 ทัวร์ฮอกไกโด สัมผัสลมหนาวหิมะ พักคิโรโระ

หุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมพาเหรดนกเพนกิน

ขี่สโนว์โมบิล ตลาดปลาโจไก (6D4N) 

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินชิโตเซะ
 • อาซาฮิคาว่า
Art Hotel
Asahikawa
หรือเทียบเท่า
2
 • shikisai no
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • DUTY FREE

APA HOTEL SAPPORO
หรือเทียบเท่า

3
 • คลองโอตารุ

 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 • นาฬิกาไอน้ำ

 • โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ

 • ทานุกิโคจิ

 • ซัปโปโร

APA HOTEL SAPPORO
หรือเทียบเท่า
4
 • หุบเขาจิโกคุดานิ
 • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล
 • คิโรโระ สโนว์ เวิลด์

KIRORO RESORT
ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า

5
 • ตลาดโจไก อิจิบะ

 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

 • สนามบินชิโตเซะ

 
6
 • สนามบินดอนเมือง
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : ทัวร์ฮอกไกโด สัมผัสลมหนาวหิมะ พักคิโรโระ (6D4N)