ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็งสุดฟิน (6D4N)

รหัสทัวร์ : ADH-XJ64-SP01-HT

ราคาเริ่มต้น : 27,876 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63

รายละเอียด

 

 ทัวร์ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็งสุดฟิน!! (6D4N) ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ชมพาเหรดนกเพนกวิน อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น อร่อยไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด และเบียร์ ไวน์ สาเก 

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินชิโตเซะ
 • อาซาฮิคาว่า
 • ออนเช็นธรรมชาติ
Art Hotel
Asahikawa
หรือเทียบเท่า
2
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
 • พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
 • อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า

Art Hotel
Asahikawa
หรือเทียบเท่า

3
 • shikisai no

 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

 • DUTY FREE- ซัปโปโร

APA HOTEL
SAPPORO
หรือเทียบเท่า
4
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

APA HOTEL
SAPPORO
หรือเทียบเท่า

5
 • เมืองโอตารุ

 • คลองโอตารุ

 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 • นาฬิกาไอน้ำ

 • โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ

 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

 • ตลาดโจไก อิจิบะ

 • สนามบินชิโตเซะ

 
6
 • สนามบินดอนเมือง
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็งสุดฟิน (6D4N)