จอร์เจีย สัมผัสหิมะ พักสกีรีสอร์ท (6D4N)

รหัสทัวร์ : ADGG-XJ64-S01-HT

ราคาเริ่มต้น : 41,876 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

วันเดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

รายละเอียด

 

 ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสหิมะ พักสกีรีสอร์ท (6D4N) 

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินทบิลิซี
 • เมืองทบิลิซี
Tbilotel Hotel Tbilisi
หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2
 • เมืองทบิลิซี
 • ป้อมอันนามูรี
 • เมืองพาซานาอูริ
 • เมืองกูดาอูรี
 • สกีรีสอร์ท

Gudauri Inn Ski Resort
หรือเทียบเท่า

3
 • เมืองกูดาอูรี

 • อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกี รีสอร์ท หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี

 • เมืองมิสเคต้า

 • วิหารสเวติสเคอเวรี่

 • มหาวิหารจวารี

 • เมืองทบิลิซี

Tbilotel Hotel Tbilisi
หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4
 • เมืองทบิลิซี

 • เมืองซิกนากี

 • เดินชมย่านเมืองเก่าซิกนากี

 • วิหารบอดี

 • เมืองควาเรลี

 • ชิมไวน์ควาเรลี

 • ชมโชว์ระบำพื้นเมือง

 • เมืองทบิลิซีอง

Tbilotel Hotel Tbilisi
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

5
 • เมืองเก่าทบิลิซี่

 • ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่

 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

 • รวมนั่งกระเช้าสู่ป้อม

 • นาริคาล่า

 • โบสถ์เมเตห์คี

 • โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่

 • สะพานแห่งสันติภาพ

 • ถนนคนเดินรุสทาเวลี

 • อิสระช้อปปิ้งที่อีสต์ พ้อยต์ เอ้าท์เล็ท

 
6
 • สนามบินดอนเมือง
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : จอร์เจีย สัมผัสหิมะ พักสกีรีสอร์ท (6D4N)