ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (5D3N)

รหัสทัวร์ : ADH-XJ53SP01-HT

ราคาเริ่มต้น : 26,876 บาท

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 63

รายละเอียด

 

 ทัวร์ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็ง(5D3N)
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

อิออนทาวน์ ตลาดปลาโจไก บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินชิโตเสะ
Art Hotel
Asahikawa
หรือเทียบเท่า
2
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
 • อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า

Art Hotel
Asahikawa
หรือเทียบเท่า

3
 • Shikisai No ("Snow Land")

 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

 • DUTY FREEE

APA HOTEL
SAPPORO
หรือเทียบเท่า
4
 • เมืองโอตารุ
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • นาฬิกาไอน้ำ
 • โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • ตลาดโจไก อิจิบะ

 

5
 • สนามบินดอนเมือง

   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (5D3N)