ฮอกไกโด สุดมันส์!! Snowmobile (5D3N)

รหัสทัวร์ : ADH-XJ53-C01-HT

ราคาเริ่มต้น : 25,876 บาท

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : ธันวาคม 62 - มีนาคม 63

รายละเอียด

 

 ทัวร์ฮอกไกโด สุดมันส์!! Snowmobile Snow Land ลานสกีพาโนรามา ชมพาเหรดนกเพนกวิน ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่อั้น (5D3N) 

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินชิโตเสะ
Art Hotel
Asahikawa
หรือเทียบเท่า
2
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • Shikisai no ("Snow Land")
 • DUTY FREEE

DAIWA ROYNET HOTEL
หรือเทียบเท่า

3
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

DAIWA ROYNET HOTEL
หรือเทียบเท่า
4
 • เมืองโอตารุ
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • นาฬิกาไอน้ำ
 • โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • ตลาดโจไก อิจิบะ
 
5
 • สนามบินดอนเมือง
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : ฮอกไกโด สุดมันส์!! Snowmobile (5D3N)