AUSTRIA CZECH SLOVAKIA (7D4N)

รหัสทัวร์ : ADE-TG991-IT

ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท

ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63

รายละเอียด

 

AUSTRIA • CZECH • SLOVAKIA ฮัลล์สตัท ชาลซ์บูร์ก กรุงเวียนนา เซสกี้ ครุมลอฟ ปราก เมนูพิเศษ เป็นสไตล์โบฮีเมียน ปลาเทราท์ย่างเกลือ บินตรง 5 ดาว (7D4N) 

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
2
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
 • ฮัลล์สตัทท์
 • ซาลซ์บูร์ก
 • สวนมิราเบล

Best Western Plus
Amedia Art Salzburg
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

3
 • เชสกี้ ครุมลอฟ

 • ปราสาทครุมลอฟ

 • กรุงปราก(เช็ค)

Iris Hotel
Eden Prague
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4
 • ปราสาทปราก
 • กรุงบราติสลาว่า (สโลวาเกีย)
 • ปราสาทบราติสลาว่า
Holiday Bratislava
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5
 • เวียนนา(ออสเตรีย)
 • Designer Outlet Parndorf
 • ชมพระราชวังเชินบรุนน์
 • พระราชวัง Hofburg
 • มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
 • ถนนคาร์เนอร์สตรีท
  Novum Hotel
Kavalier Wien
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
  
7
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : AUSTRIA CZECH SLOVAKIA (7D4N)