เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ (8D5N)

รหัสทัวร์ : ADE-TG993-IT

ราคาเริ่มต้น : 49,880 บาท

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63

รายละเอียด

 

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฮัลล์สตัทท์ ชาลซ์บูร์ก อินส์บรุค มิวนิค ชวังเกา การ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น ทิทิเช่ ซอฟฮาวเซ่น แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น (8D5N) 

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • กรุงเทพฯ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
2
 • ท่าอากาศยานมิวนิค

 • เมืองมิวนิค

 • พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค

 • โบถส์ St.Peter’s Church

 • จัตุรัสมาเรียน

 • อิงกอลสตาดท์ วิลเลจ เอ้าท์เลท                             

ACHAT Premium München-Süd
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

3
 • มิวนิค

 • ฮัลล์สตัทท์

 • ซาลซ์บูร์ก

 • อินส์บรูค

Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4 ดาว
4
 • ซาลซ์บูร์ก
 • อินส์บรุค
 • การ์มิช
 • พาร์เทนไคร์เช่น
 • ฟุสเซ่น
Europarkhotel International
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5
 • ฟุสเซ่น
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ทะเลสาบทิทิเซ่
 • Donausechingen
  

Wyndham Garden Donaueschingen
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

6
 • Donaueschingen

 • เมืองซอฟฮาวเซ่น

 • น้ำตกไรน์

 • เมืองซุก

 • แองเกิลเบิร์ก

 • ยอดเขาทิตลิส ลุเซิร์น

 

 Hotel Rothaus

หรือเทียบเท่า 3 ดาว

7
 • ท่าอากาศยานซูริค
  
8
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ (8D5N)