ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ (8D6N)

รหัสทัวร์ : ADT-TK305-IT

ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน

วันเดินทาง : พฤษจิกายน62-มีนาคม63

รายละเอียด

 

มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่

พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

แถมฟรี!!! พวงกุญแจตุรกี+ชาแอปเปิ้ล (8D6N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 •  

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • ท่าอากาศยานอิสตันบูล

  • สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน

  • เมืองคัปปาโดเกีย                                                                            

GOREME KAYA HOTEL

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

2
 • นครใต้ดินชาดัค

 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

 • โรงงานทอพรม

 • โรงงานเซรามิค Jewellery Shop

 • ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)

GOREME KAYA HOTEL
หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

3
 • เมืองคัปปาโดเกีย

 • คาราวานสไลน์

 • เมืองคอนย่า

 • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา

 • เมืองปามุคคาเล่

TRIPOLIS HOTLE
หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
4
 • ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)

 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส

 • เมืองคูซาดาซี

 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส

 • บ้านพระแม่มารี

 • ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง

ADA CLASS HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5
 • เมืองชานัคคาเล
 • เมืองทรอย
 • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 TROIA TUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6
 • กรุงอิสตันบูล
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • ตลาดสไปซ์ 
 

Golden Way Hotel

หรือ เทียบเท่า 4 ดาว 

7
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ฮิปโปโดม
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พระราชวังทอปกาปี
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
8
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ (8D6N)