โตเกียว ฟูจิ ดิสนีย์แลนด์ (5D3N)

รหัสทัวร์ : ADT-XW53-GH

ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : มกราคม - มีนาคม63

รายละเอียด

 

โตเกียว ฟูจิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ งานประดับไฟหมู่บ้านเยอร์มัน ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ช้อปปิ้งชินจูกุ (5D3N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
  • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

  • โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

 

2
 • โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

 • วัดอาซากุสะ

 • ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี

 • โกเทมบะ เอาท์เล็ท

 • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

FUJI HOTEL
หรือ เทียบเท่า

3
 • กิจกรรม ณ ลานสกี

 • กิจกรรมชงชา

 • โตเกียว

 • ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ)

HEDISTAR HOTEL NARITA
หรือ เทียบเท่า 4 ดาว
4
 • โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

 • (รวมบัตรเข้า)

HEDISTAR HOTEL NARITA
หรือ เทียบเท่า
5
 • วัดนาริตะ
 • ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ
 • โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : โตเกียว ฟูจิ ดิสนีย์แลนด์ (5D3N)