อิสตันบูล ทรอย พักห้าดาว (8D6N)

รหัสทัวร์ : AD-TK304-IT

ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน

วันเดินทาง : พฤษจิกายน62-มีนาคม63

รายละเอียด

 

เยือนดินแดน 2 ทวีป แถมฟรี พวงกุญแจตุรกี+ชาแอปเปิล พัก รร. ท่าน 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง อิสตันบูล ทรอย

พักห้าดาว สุเหร่า เซนท์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานอิสตันบูล

GONEN YENIBOSNA HOTEL

หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

2
 • เมืองชานัคคาเล

 • เมืองทรอย

 • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย                            

Grand Hotel Temizel
หรือเทียบเท่า 5 ดาว

3
 • เมืองคูซาดาซี

 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส

 • บ้านพระแม่มารี

  House of Virgin Mary

  เมืองปามุคคาเล่                                                                             

PAM THERMAL HOTEL 5 ดาว

4
 • ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
 • คัปปาโดเกีย
 • ชมระบำหน้าท้องตรุกี

GOREME KAYA HOTEL CAPPADOCIA 

โรงแรมถ้ำ หรือเทียบเท่า

5
 • เมืองเกอเรเม
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • นครใต้ดินชาดัค
 • กรุงอังการา
  

ALTINEL HOTEL
หรือเทียบเท่า 5 ดาว

6
 • กรุงอิสตันบูล

 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

 • ตลาดสไปซ์ 

 

GONEN YENIBOSNA HOTEL

หรือเทียบเท่า 5 ดาว

7
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน

 • ฮิปโปโดม

 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

 • พระราชวังทอปกาปี

 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                    

   
8
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
   


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : อิสตันบูล ทรอย พักห้าดาว (8D6N)