เกาะนามิสะพานยังกัง สกีรีสอร์ท ซูวอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด (6N3D)

รหัสทัวร์ : AD-KXJ21-IT

ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : ธันวาคม 62 - มีนาคม 63

รายละเอียด

 

เที่ยวเกาหลี ไฮไลท์สุดคุ้ม พักสกีรีสอร์ท

Cafe Harry Potter King's Cross
เกาะนามิ สะพานยังกัง สกีรีสอร์ท

ซูวอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด (6N3D)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

2
 • ท่าอากาศยานอินชอน

 • เกาะนามิ

 • สะพานยังกัง

 • สกีรีสอร์ท

OAK VALLEY RESORT
หรือ เทียบเท่า

3
 • ลานสกีรีสอร์ท

 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)

 • สวนสตอเบอรี

 • โซลทาวเวอร์

 • ชอ๊ปปิ้งทงแดมนุ

GALAXY HOTEL
หรือ เทียบเท่า
4
 • พระราชวังเคยงีบ็อค

 • เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย

 • ใสชุดฮันบก

 • ดิวตี้้ฟรี

 • ช้อปปิ้งเมียงดง

GALAXY HOTEL
หรือ เทียบเท่า
5
 • Trick Eye Museum
 • Ice Museum
 • ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 • คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์ Paju Premium Outlet
 • ร้านละลายเงินวอน
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 
6
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : เกาะนามิสะพานยังกัง สกีรีสอร์ท ซูวอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด (6N3D)