เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล (6D3N)

รหัสทัวร์ : AD-KXJ22-IT

ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : เมษายน 2563

รายละเอียด

 

เกาหลี Cherry Blossom ชมซากุระเกาหลี
เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล (6D3N) อร่อยกับเมนูพิเศษของเกาหลีมากมาย

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)                                                                           

GOREME KAYA HOTEL

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

2
 • อินชอน

 • อันยางอาร์ตพาร์ค

 • เกาะนามิ

 • Soyanggang Sky Walk

Korea Tourist Hotel 
หรือ เทียบเท่า

3
 • ป้อมปราการฮวาซอง

 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)

 • ตลาดทงแดมุน

VIP HOTEL
หรือ เทียบเท่า
4
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

 • ใสชุดฮันบก

 • พระราชวังเคียงบ็อค

 • โซลทาวเวอร์

 • ช้อปปิ้งเมียงดง

VIP HOTEL
หรือ เทียบเท่า
5
 • ถนนยออิโดะ
 • ช้อปปิ้งย่านฮงแด
 • 934 King's cross cafe
 • ร้านละลายเงินวอน
 
6
 • ท่าอากาศยานอินชอน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล (6D3N)