พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา หมู่บ้านอิกวอนดง N Seoul Tower Trickeye Meseum ช้อปปิ้ง เม่ียงดง ฮงแต (5D3N)

รหัสทัวร์ : AD-ICN01-GS

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

 

เที่ยวสุดฟิน เทศกาลตกปลาหิมะ ชิมสตอเบอร์รี่สดๆ บุฟเฟต์ปิ้งย่างไม่อั้น พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา หมู่บ้านอิกวอนดง N Seoul Tower Trickeye Meseum ช้อปปิ้ง เมียงดง ฮงแด (5D3N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

2
 • ไร่สตอร์วเบอรรี่่

 • สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่

 • เทศกาล ตกปลาน้ำแข็ง

 • เมืองโซล

 • ย่านฮงแด

 • TRICKEYE MUSEUM

 • ICE MUSEUM

HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL
หรือ เทียบเท่า

3
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี 
 • ศุนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 • หระราชวังชางด็อกกุง
 • หมู่บ้านอิกซอนดง
 • เอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ 
 • ดิวตี้ฟรี
 • ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL
หรือ เทียบเท่า
4
 • โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส

 • ศูนย์โสมแหงรัฐบาล

 • ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี

 • สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด

 • ซุปเปอรฺมารเก็ต หรือ ร้าน ละลายเงินวอน

 • เมืองอินชอน

 
5
 • เมืองอินชอ
 • กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา หมู่บ้านอิกวอนดง N Seoul Tower Trickeye Meseum ช้อปปิ้ง เม่ียงดง ฮงแต (5D3N)