คาสิโนสีทอง สวนสนุกเอเวอร์เเลนด์ หอคอย N Seoul Tower หมู่บ้านอิกซอนดง ช้อปปิ้ง ฮงแด เมียงดง Trickeye Museum (6D3N)

รหัสทัวร์ : AD-ICN02

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 63

รายละเอียด

 

คาสิโนสีทอง สวนสนุกเอเวอร์เเลนด์ หอคอย N Seoul Tower หมู่บ้านอิกซอนดง ช้อปปิ้ง ฮงแด เมียงดง Trickeye Museum (6D3N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • ท่าอากาศยาน

  (ดอนเมือง)

 

2
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 • เมืองอินชอน

 • เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง

 • เกาะนามิ

 • ชมเทศกาลดูไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM

YANGJI SKI RESORT
หรือ เทียบเท่า

3
 • สนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
 • ไร่สตอเบอรี่
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • เมืองโซล
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 • ภูเขานัมซาน
 • หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์
 • พิเศษ !! ให้ทานได้ใสุชุดประจำชาติ เกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL
หรือ เทียบเท่า
4
 • ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล

 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังเกาหลี

 • ศูนย์ สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง

 • พระราชวังชางด็อกกุง

 • หมู่บ้าน อิกซอกดง

 • ดิวตี้ฟรี

 • ย่านช้อปปิ้งเมียงดง

GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL
หรือ เทียบเท่า
 
5
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
 • โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง
 • ย่านฮง แด
 • พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
 • พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
 • ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าเล็ท
 • คาสิโนสีทอง
 • ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลาย เงินวอน
 • เมืองอินชอน
 
6
 • เมืองอินชอน-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : คาสิโนสีทอง สวนสนุกเอเวอร์เเลนด์ หอคอย N Seoul Tower หมู่บ้านอิกซอนดง ช้อปปิ้ง ฮงแด เมียงดง Trickeye Museum (6D3N)