พระราชวังชางด็อกกุง N Seoul Tower สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (6D3N)

รหัสทัวร์ : AD-ICN04-GS

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

พระราชวังชางด็อกกุง N Seoul Tower สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (6D3N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

 • เมืองอินชอน

 

2
 • เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
 • สนุกสนานกับการเล่นสกีขนาดใหญ่
 • ไร่สตอเบอรรี่
 • สวน แห่งแสงดาวอูซู
 • เมืองซูวอน

KOREA TOURIST HOTEL,SUWON
หรือ เทียบเท่า

3
 • ปอมฮวาซอง

 • สวนสนกเอเวอรแลนด

 • พพธภณฑสาหราย

 • ยานทง แดมน

 • DONDAEMUN DESIGN PLAZA

VIP HOTEL SEOUL ( 5 ดาว )
หรือ เทียบเท่า
4
 • ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง

 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี

 • พระราชวังชางด็อกกุง

 • หมู่บ้านอิกซอนดง

 • หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์

 • ดิวตี้ฟรี

 • อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดงจุใจ 4 ชั่วโมง!!!

VIP HOTEL SEOUL
หรือ เทียบเท่า
5
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
 • โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง
 • ศูนย์ โสมรัฐบาล
 • ย่านฮงแด
 • พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
 • พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
 • รานละลายเงินวอน
 • เมืองอินชอน
 
6
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : พระราชวังชางด็อกกุง N Seoul Tower สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (6D3N)