บาน่าฮิล์ ดานัง 2สวนสนุก (4D3N)

รหัสทัวร์ : AD-DAD02

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : พฤษจิกายน62-มีนาคม63

รายละเอียด

 

บาน่าฮิล์ ดานัง 2สวนสนุก (4D3N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สะพานมังกร
 • สะพานแห่งความรัก
GIC LAND HOTEL
หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2
 • ล่องเรือกระด้ง
 • เมืองโบราณฮอยอัน
 • ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมืองฮอยอัน
 • SUNWORLD DANANG WONDERS

GIC LAND HOTEL
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

3
 • ขึ้นกระเช้าสู่บ่าฮิลล์

 • สะพานมือสีทอง

 • สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค

 • สวนดอกไม้ฝรั่งเศส

 • นั่งรถราง

 • โรงเก็บไวน์

MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE

หรือเทียบเท่า

4
 • บานาฮิลล์
 • วัดหลินอึ๋ง
 • โบสถ์สชมพู
 • ตลาดฮาน
 • สนามบินดานัง
 • (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : บาน่าฮิล์ ดานัง 2สวนสนุก (4D3N)