ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คาวาสึ ซากุระ (6D4N)

รหัสทัวร์ : AD-JXW336-IT

ราคาเริ่มต้น : 26,888 บาท

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63

รายละเอียด

 

 ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คาวาสึ ซากุระ วัดนาริตะ พระใหญ่อุชิกุ

คาวาโกเอะ โอไดบะ โยโกฮาม่า ชินจูกุ(6D4N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • กรุงเทพฯ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
2
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
 • พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ
 • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
 • นาริตะ

Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita
หรือเทียบเท่า

3
 • นาริตะ

 • โตเกียว

 • ตลาดปลาสึกิจิ

 • วัดอาซากุสะ

 • โอไดบะ

 • ไดเวอร์ซิตี้

 • ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม

 • โยโกฮาม่า

 • ถ่ายรูปจุดชมวิว

 • ไชน่าทาวน์  

APA Hotel Yokohama Bay Tower
หรือเทียบเท่า
4
 • โยดกฮาม่า
 • คาวาสึ ชมซากุระ
 • Mishima Skywalk
 • โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
 • ออนเซ็น

Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel
หรือเทียบเท่า

5
 • ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

 • ลานสกี Fujiten หรือ โอชิโนะฮัคไก

 • โตเกียว

 • ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku

 • นาริตะ

Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita 

หรือเทียบเท่า

6
 • วัดนาริตะ
 • ร้านดองกิโฮเต้
 • ห้างอิออนมอลล์
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
  


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คาวาสึ ซากุระ (6D4N)