คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ (3D2N)

รหัสทัวร์ :

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63

รายละเอียด

 

คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ (3D2N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินสวุวรรณภูมิ

 • กัวลาลัมเปอร์

 • ปุตราจายา

 • คาเมร่อนไฮแลนด์

Heritage Hotel
หรือเทียบเท่า 3.5 ดาว
2
 • คาเมร่อนไฮแลนด์
 • เก็นติ้งไฮแลนด์
x

“FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

3
 • วัดชินสวี

 • วัดถ้ำบาตู

 • กัวลาลัมเปอร์

 • ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

 • กรุงเทพ

 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ (3D2N)