เมืองมรดกโลก ปีนัง ถนนศิลปะ หมู่บ้านชาวประมง สตรีท อาร์ต (3D2N)

รหัสทัวร์ :

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : ธันวาคม 62 - มกราคม 63

รายละเอียด

 

เมืองมรดกโลก ปีนัง ถนนศิลปะ หมู่บ้านชาวประมง สตรีท อาร์ต (3D2N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • กรุงเทพฯ

 • ปีนัง

 • วัดไชยมังคลาราม

 • วัดธรรมิการาม

 • หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty

x

Neo+ Penang หรือ

Cititel Hotel Penang
หรือเทียบเท่า

2
 •  ปีนัง ฮิลล์
 • วัดเค็ก ลก ซี
 • จอร์จทาวน์
 • สตรีท อาร์ต
 • Street Food
 • Gurney Drive
x

Neo+ Penang หรือ

Cititel Hotel Penang
หรือเทียบเท่า

3
 • ชมวิวชั้น 60 THE TOP,KOMTAR

 • สนามบิน

 • กรุงเทพฯ

 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : เมืองมรดกโลก ปีนัง ถนนศิลปะ หมู่บ้านชาวประมง สตรีท อาร์ต (3D2N)