สิงคโปร์ เมอไลอ้อน ชมโชว์มารีเบย์เเซนด์ (3D2N)

รหัสทัวร์ :

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63

รายละเอียด

 

สิงคโปร์ เมอไลอ้อน ชมโชว์มารีเบย์เเซนด์ (3D2N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • กรุงเทพฯ

 • สิงคโปร์

 • ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน

 • วัดเจ้าแม่กวนอิม

 • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

 • GARDEN BY THE BAY

 • มารีน่า เบย์ แซนด์

QualityHotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison

หรือเทียบเท่า

2
 • เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

  Option A: Free & Easy
 • (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
 • Option B: UNIVERSAL
 • STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
xx

QualityHotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison

หรือเทียบเท่า

3
 • Fort Canning Park

 • Duty Free Shop

 • วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์

 • ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

 • THE JEWEL CHANGI

 • สนามบิน

 • กรุงเทพฯ

 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : สิงคโปร์ เมอไลอ้อน ชมโชว์มารีเบย์เเซนด์ (3D2N)