Incadible Dubai (5D3N)

รหัสทัวร์ :

ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท

ระยะเวลา : 5วัน 3คืน

วันเดินทาง : 1-5 พฤษภาคม 63

รายละเอียด

 

 Incadible Dubai (5D3N)

 

☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

 วัน โปรแกรมการเดินทาง B  L  D  โรงแรม/ที่พัก 
1
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินทบิลิซี
 • เมืองทบิลิซี
 
2
 • ดูไบ
 • อาบูดาบี GRAND MOSQUE
 • HERITAGE VILLAGE
 • LOUVRE MUSEUM

HOLIDAY INN

หรือเทียบเท่า

3
 • Jumeirah Beach

 • Burj Al Arab

 • Madinat Jumeirah Souk นั่ง Monorail The Palm ทัวร์ทะเลทราย 4WD

HOLIDAY INN 
หรือเทียบเท่า
4
 • DUBAI MUSEUM
 • ABRA TAXI
 • GOLD SOUK
 • SPICE SOUK
 • ขึ้นตึก BURJ KHALIFA
 • DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ

 

5
 • กรงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 


☞อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!☜

 

หมายเหตุ

 
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
**บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน
  

 


ติดต่อจอง : Incadible Dubai (5D3N)